:Debug:

Hrátky s validátorem

k dispozici jsou následující metody třídy Validator:
nonEmpty, oneOfTwo, digits, maxLength, minLength, streetAndNumber, psc, address_cs, checkStrength, email, rodneCislo, validDate_cs, validCalendarDay, birthDate_cs, checkAge, tel, passwordsEqual, password,

excludnuté metody (hard-coded tu ve zdrojáku):
__construct, getErrors, flushErrors,

vstupy oddělujte výhradně novými řádky!

IN očekávané validní IN očekávané nevalidní
val-args1 val-args2 err-args1 err-args2
(pokud argu1[$i] vlevo chybí arg2[$i], automaticky se doplní arg2[$i-1])

Kterou metodu chcete testovat?:

nonEmpty
  
oneOfTwo
  
digits
  
maxLength
  
minLength
  
streetAndNumber
  
psc
  
address_cs
  
checkStrength
  
email
  
rodneCislo
  
validDate_cs
  
validCalendarDay
  
birthDate_cs
  
checkAge
  
tel
  
passwordsEqual
  
password