Polytechnická výchova, rukodělné činnosti Přírodověda, ekologie
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Domácí zvířátka dědka Šnofouse

Seznámení s hospodářskými zvířaty a jejich významem pro život člověka prostřednictvím pohádkového vyprávění.pracoviště Lidická, Brno-střed

Popis programu:
Děti se prostřednictvím pohádky seznamují s významem a využitím domácích zvířat, s jejich "rodinami" a se zodpovědným vztahem člověka k chovaným zvířatům.
Děti se seznámí se základními druhy hospodářských zvířat, sestaví jejich rodiny a zjistí, jaký přinášejí člověku užitek.
Součástí programu je i návštěva zvířátkové klubovny, domácích zvířátek (kozy, slepice, králíci) na zahradě a přímý kontakt dětí s námi chovanými zvířaty.

Cíle programu:
Děti hravou formou vedeme k pochopení významu hospodářských zvířat pro člověka, ale také k odpovědnosti, kterou bychom měli všichni ke zvířatům chovat a dbát při jejich držení a chovu na splnění veškerých, pro daný druh specifických, podmínek.

Určeno pro: 1. a 2. třída nebo ŠD

Délka programu: 60 min

Termín: 1. října - 30. května

Cena: 40 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Lidická, Lidická 50, 658 12 Brno
Marcela Zajíčková, e-mail: , tel.: 549 524 115

Průřezová témata:
Environmentální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a svět práce, Člověk a příroda, Člověk a jeho svět

Rozvíjené kompetence:
Kompetence pracovní, Kompetence komunikativní, Kompetence k učení

Share Button
tisk