Osobnostně sociální výchova Prevence a zdraví Drama a divadlo
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Vztahy mezi generacemi

Mezigenerační vztahy nahlížené skrze poutavý japonský příběh o stáří.pracoviště Labyrint, Bohunice

Popis programu:
Přes dávný japonský příběh si žáci mapují své postoje a vztahy ke starým lidem ve svém okolí.
(Struktura aktivit podle anglického lektora T. Gooda)

S sebou si účastníci vezmou svačinu, přezůvky a oblečení, ve kterém si mohou sednout na zem. V době přestávky možnost občerstvení v našem klubu.

Cíle programu:
Žáci si uvědomují přínos starších lidí pro společnost. Zkoumají hodnoty, slabiny i jejich kvality a také svůj postoj a vztah ke starým lidem v okolí.

Určeno pro: 2. stupeň ZŠ, SŠ a gymnázia

Délka programu: 2 - 3 hodiny včetně přestávek (po dohodě i jinak).

Termín: Po celý školní rok dopoledne ve všední dny - od 9 do 12 hodin (podle domluvy lze čas pozměnit). S jednou třídou můžeme zrealizovat i více programů během celého školního roku. Termíny a skladba programů na celý rok budou konzultovány s učitelem.

Cena: 50 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Labyrint, Švermova 19, 625 00 Brno
Mgr. Tomáš Doležal, tel. 547 354 383, mobil: 604 919 120, e-mail: .

Průřezová témata:
Výchova demokratického občana

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a zdraví, Člověk a společnost

Rozvíjené kompetence:
Kompetence občanské

Share Button
tisk