Polytechnická výchova, rukodělné činnosti Drama a divadlo
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Loutkové divadlo

Výroba loutky a následná hra s loutkou.pracoviště Labyrint, Bohunice

Popis programu:
Účastníci si vyzkouší, jakým způsobem se dá využít předmětů při hraní divadla. Seznámí se přitom se základními pravidly uplatňovanými při vedení loutky. Vyrobí si jednoduchou loutku a sehrají s ní krátký příběh.

Cíle programu:
Žáci se seznámí s jedním z fenoménů české divadelní tvorby - loutkovým divadlem.
Vyzkouší si základní techniky hraní s loutkou a
společnou inscenační tvorbu.

Určeno pro: Od 4. třídy ZŠ

Délka programu: 4 - 5 hod

Termín: Po celý školní rok ve všední dny. Lze rozložit i na dva programy.

Cena: 100 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Labyrint, Švermova 19, 625 00 Brno
Mgr. Tomáš Doležal, tel.: 547 354 383, mobil: 604 919 120, e-mail:

Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Umění a kultura

Rozvíjené kompetence:
Kompetence pracovní, Kompetence sociální a personální, Kompetence k řešení problémů

Share Button
tisk