Polytechnická výchova, rukodělné činnosti Historie, vlastivěda, Brno Přírodověda, ekologie
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Město podle našich představ

Brno stavitelské. Program inspiruje děti k zamyšlení nad fungováním města jako celku.pracoviště Linka, Starý Lískovec

Popis programu:
Město nejsou jen ulice a domy, ale hlavně lidé, kteří mají své sny a přání. Pojďme společně navrhnout a vystavět město svých snů. Pojďme v něm prožít jeden den.
Děti budou pracovat se dřevem, papírem, textilem.

Program přizpůsobíme věku účastníků.

Cíle programu:
- prozkoumat strukturu města a jeho fungování
- navrhnout a postavit vlastní model města
- vyzkoušet si práci s různými materiály (dřevo, papír, textil)
- zamyslet se, jaký je (nebo může být) prostor, v němž žijeme

Určeno pro: mateřské školy, 1. stupeň ZŠ

Délka programu: 120 min

Termín: dle domluvy

Cena: 50 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Linka, Kosmonautů 4, 625 00 Brno
Mgr. Eva Mohaplová, tel. 547 223 074, e-mail:

Průřezová témata:
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Environmentální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a svět práce, Člověk a příroda, Člověk a jeho svět

Rozvíjené kompetence:
Kompetence pracovní, Kompetence komunikativní, Kompetence k řešení problémů

Share Button
tisk