Přírodověda, ekologie Výtvarná činnost, keramika Historie, vlastivěda, Brno Prevence a zdraví Polytechnická výchova, rukodělné činnosti
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Fascinující svět včel

Zážitkový edukativní program. Jak dlouho žije včela? A kdo je to zavíječ? Na otázky vám odpoví program zaměřený na seznámení s oborem včelařství.pracoviště Lidická, Brno-střed

Popis programu:
Jak dlouho žije včela? Má trubec žihadlo? Kolik včel je v jednom úle? Umí člověk vyrobit med? Co je to medovice? Kolik kilometrů za život včela nalítá? A kdo je to zavíječ nebo kleštík? Na otázky vám odpoví program zaměřený na seznámení s historií včelařství, složením včelstva, včelím obydlím kdysi a dnes, včelími produkty a pomůckami pro včelaře. Součástí je i pozorování včel pod mikroskopem, filmové ukázky, ochutnávka včelích produktů, prohlídka včelníku na zahradě. Na závěr je připravena soutěž Včelí AZ kvíz.

Cíle programu:
Žáci získají základní přehled o složení včelstva, rozpoznají pomůcky pro včelaře, budou mít přehled o životě v úle i o práci včelaře během roku.

Určeno pro: 5. - 7. ročníky ZŠ, zájmové útvary

Délka programu: 2 hodiny

Termín: duben, květen, červen, září, říjen

Cena: 60 Kč - minimálně 500,- za skupinu

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Lidická, Lidická 50, 658 12 Brno
Andrea Chalupníková, 549 524 112,

Průřezová témata:
Environmentální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a svět práce, Člověk a zdraví, Člověk a příroda, Člověk a jeho svět

Rozvíjené kompetence:
Kompetence pracovní, Kompetence komunikativní, Kompetence k řešení problémů, Kompetence k učení

Share Button
tisk