Přírodověda, ekologie
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

V pekárně

Příprava a pečení chleba od zpracování obilí až po vyndání bochníků z pece.pracoviště Lyska, Nový Lískovec

Popis programu:
Výukový program, ve kterém si děti zahrají na pekaře, samy si připraví těsto na chleba ze základních surovin a upečou chléb.
1. Teoretická část - formou her se dozvíme, z jakých surovin se chleba peče, jaké jsou různé druhy obilí, jejich cesta od semínka až k výrobě mouky, jak to vypadá v pekárně.
2. Praktická část - upečení bochánků chleba, příprava kvásku.

Cíle programu:
Děti se seznámí se základními surovinami pro výrobu chleba. Naučí se bezpečně a účinně používat nástroje a vybavení určené k pečení chleba.

Určeno pro: 1. stupeň ZŠ

Délka programu: 90 - 120 min

Termín: říjen - duben

Cena: 70 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Lyska, Oblá 51c, 634 00 Brno
Milda Rožteková, tel: 731 375 187, email:

Průřezová témata:
Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a svět práce, Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace

Rozvíjené kompetence:
Kompetence pracovní, Kompetence komunikativní, Kompetence k učení

Share Button
tisk