Sluníčko

		    

slunicko01Oddělení Sluníčko se zaměřuje na rodiče s dětmi v předškolním a mladším školním věku. Nabízíme kroužky pohybového, výtvarného, hudebního i přírodovědného zaměření.

Poskytujeme Macešku – dopolední hlídání dětí s výchovným a výukovým programem.

Pořádáme jednorázové akce vážící se k lidovým tradicím jako např. Pálení Mařeny, Martinskou slavnost, Mikulášské řádění, Vánoční nadělení a další.

O prázdninách nabízíme příměstské, letní i zimní tábory pro děti i pro rodiče s dětmi.

→ Videoprezentace

V oddělení Sluníčko pracují

 • Ing. Radka Kavanová • vedoucí oddělení, výtvarné a přírodovědné kroužky, biologická olympiáda
 • Zuzana Císařová • vedení Macešky, pohybové kroužky

Kroužky

 • Hňácání

  slunicko02Výtvarný kroužek pro rodiče s dětmi od 3 do 5 let.

  Děti se formou hry a prožitku seznámí se základními výtvarnými technikami, objevují různé materiály, vlastnosti barev, rozvíjíme jejich tvořivost, fantazii a estetické cítění.

   

   

 • Hopsání

  slunicko03Cvičení pro rodiče s dětmi od 2 do 5 let.

  Hodina je vždy rozdělena do několika pravidelně se opakujících celků – přivítání v kruhu, cvičení s lidovými říkadly, která pomáhají cvičit paměť, cvičení na nářadí a jednoduché hry při kterých děti procvičují obratnost, motoriku a překonávají strach. Do programu je také zařazeno krátké zpívání, hra na Orffovy nástroje a pohádky. V hodinách bohatě využíváme různých netradičních prvků a pomůcek. Tím se snažíme obohatit dětskou fantazii, tvořivost, zručnost a motivovat děti k větší tělesné aktivitě.

   

 • Ještěrky

  slunicko04První cvičení bez rodičů pro děti od 4 – 6 let.

  Děti se učí základům pohybových a míčových her, gymnastických cvičení, procvičují obratnost, rychlost a postřeh. Součástí výuky je cvičení na nářadí a s náčiním. Do programu zařazujeme i pohyb v přírodě, kde hojně využíváme přírodních překážek v našem okolí a vedeme tak děti ke zdravému pohybu na čerstvém vzduchu.

   

 • Přírodovědci

  slunicko05Kroužek je určen pro děti 4 – 10leté.

  Je zaměřený na poznávání přírody a přírodních zákonitostí, především pomocí praktických činností a přírodovědných pokusů. Děti se starají o zvířátka chovaná v klubovně čímž podporujeme jejich smysl pro zodpovědnost. Do výuky jsou zařazovány i skupinové hry podporující komunikaci, přátelství a spolupráci.

   

   

 • Maceška

  slunicko06Příležitostné i pravidelné hlídání dětí od 2 do 5 let bez rodičů s rozvíjejícím výtvarným, pohybovým a herním programem.

  Program je tvořen z pravidelně se opakujících celků, vždy na jiné téma. Je zde zařazena úvodní klidná část se společným přivítáním, pohybová činnost, svačinka, výtvarné tvoření, pobyt venku a volná hra. To vše je přizpůsobeno individuálním potřebám dětí. Nesmí chybět každodenní pobyt na čerstvém vzduchu.
  Program je veden zkušenými pedagogy.

   

 • Hudební hrátky

  slunicko07Kroužek vhodný pro děti 4-6leté zaměřený na přípravu pro další hudební vzdělávání.

  Hravou formou se snažíme u dětí podporovat pozitivní vztah k hudbě. Individuálním přístupem, tvořivostí a zapojením dramatické výchovy je učíme základům hudební nauky. Do výuky jsou zařazeny i krátké pohybové aktivity, které pomáhají lépe udržet dětskou pozornost.

   

   

Pobytové akce

 • Letní tábory

  slunicko08O prázdninách si při táborových hrách prověří svou zdatnost nejen děti, ale i rodiče. Hrajeme si společně na indiány, námořníky či cestovatele. Připravujeme i táborový program pro školáky bez rodičů, kde si mohou vyzkoušet svoji odvahu, vytrvalost a jiné táborové dovednosti.

   

   

   

   

 • Hory pro rodiče s dětmi

  slunicko09Jak chutná sníh si mohou každoročně vyzkoušet desítky rodičů s dětmi v českých horách. Kromě výuky lyžování prokáží svoji zdatnost při honbě za Sněžným mužem, hře na eskymáky, záchranáře či horolezce.

   

   

   

   

Příležitostné akce

 • Pohádkový les

  slunicko10Každoročně se mohou děti společně s rodiči vydat do pohádkového lesa, kde se to hemží skřítky a jinou havětí. Čeká je spousta dobrodružství, např. osvobodit princeznu ze spárů zlého pavouka, najít živou a mrtvou vodu, zašít pejskovi kalhoty… Cestu za pohádkou jim zpestří papírové kulisy, které si děti samy předem vyrobily.

 

 


 • Martinská slavnost

  slunicko11Průvod světýlek rozzáří podzimní tmu jako předzvěst přicházejícího adventu. Vydává se hledat do nadcházející zimy a temnoty Martinovo poselství. Na zpáteční cestě se společně s dětmi ohřejeme u ohně, kde nesmí chybět martinské písně.

 

 

 


 • Mikulášské řádění

  slunicko12Mikuláš přichází každoročně s čertem i andělem do našich kroužků. Společně jim předvádíme, co jsme se naučili a jak jsme šikovní.

 

 

 


 • Vánoční nadělení

  Těšíme se na vánoce, myslíme i na zvířátka a společně jim připravujeme nadílku. Sejdeme se v našem lesoparku se zvonečky a svíčkami, zpíváme koledy a hřeje nás při tom u srdíčka.


 • Pálení Mařeny

  …Neseme Mařenu, pěkně vystrojenů, až my ju vynesem, spálíme za lesem…”

  O smrtné neděli společně s dětmi vynášíme na dřevěné tyči slaměnou figurínu smrtky, na krku má náhrdelník z vaječných skořápek a šnečích ulit. Když ji spálíme, zmizí s ní i nemoci, zima a nečisté síly.

 

 • Zahradní slavnost

  Každoročně zakončíme naši celoroční činnost tancem, hraním a písničkami na zahradě se spoustou dobrůtek na krásně prostřené slavnostní tabuli.