Estetika

		    

Náplní výtvarného oddělení pracoviště Lesná je především pravidelná zájmová činnost v keramických, výtvarných a výtvarně řemeslných kroužcích, které jsou určeny dětem od 4 let, mládeži i dospělým. Dále naše oddělení nabízí výukové programy pro mateřské a základní školy, prázdninové dílny i příměstské tábory, keramické kurzy pro veřejnost, odborné vzdělávání pedagogů. Výtvarné a keramické práce dětí jsou prezentovány na výstavách, které pravidelně probíhají Galerii Lužánky Brno, ale i mimo ni a jsou často doplněny reprezentativním katalogem ve formě kalendáře.

→ Videoprezentace

Na výtvarném oddělení pracují

 • Romana Latová • vedoucí výtvarného oddělení, vedení výtvarných a keramických kroužků pro děti, organizace a vyučování vzdělávacích kurzů pro dospělé, příprava a vyučování výukových programů, příměstské tábory, organizace a příprava výstav, metodická a poradenská činnost pro učitele keramiky
 • Monika Kühnelová • vedení keramických a výtvarných kroužků pro děti, vyučování u vzdělávacích kurzů pro dospělé, příprava a vyučování výukových programů, výstavy, příměstské tábory
 • Barbora Knotková • vedení výtvarně řemeslných kroužků pro děti, vedení kroužků pro dospělé (mozaika, estetika pro tělo a duši), organizace a vedení tvořivých dílen, příměstské tábory

Externě u nás dále vyučuje Gabriela Odstrčilová (výtvarná výchova pro děti) a Vítězslav Barák (keramika pro dospělé).

Kroužky pro děti

 • Keramika

  est02 Mladí tvůrci se seznamují se základy keramického řemesla, učí se přenášet své představy o světě skutečném i fantastickém do keramické hlíny. Inspirací jim často bývá umění našich předků i přírodních národů.

   

   

   

 • Výtvarná výchova

  est03Děti zde pronikají do tajů základních výtvarných technik a postupně si je osvojují na úrovni odpovídající jejich věku. Snahou odborných pedagogů přitom je, aby společné tvoření přinášelo dětem radost a příležitost využít svůj volný čas k činnosti, která je baví.

   

   

   

 • Výtvarně řemeslný kroužek

  est04Pro ty, kteří chtějí “ochutnat” z nabídky více tvořivých technik, je určen tento kroužek. Nabízí účastníkům pohled pod pokličku několika řemesel (např. drátování, mozaiky, tkaní, keramika), dekoračních a tvořivých technik (např. skleněné mozaiky tiffany, smaltování, tisk na textil) i grafických technik (slepotisk, kaligrafie, atd.).

   

   

   

Kroužky pro dospělé

 • Keramika

  est05Pro mládež od 15 let a dospělé (s neuzavřenou horní věkovou hranicí) je určena nabídka, která by měla přispívat ke konceptu celoživotního učení a vzdělávání. Kroužek je možné navštěvovat pravidelně či příležitostně jako jednotlivé lekce.

   

   

   

 • Mozaikářská dílna

  Účastníci mají možnost se ponořit hlouběji do jedné konkrétní výtvarné techniky a postupně v ní získat řemeslné dovednosti a zručnost. Postupuje se od několika menších výrobků tvořených pomocí různých mozaikářských technik až po větší projekt podle vlastního návrhu.

 • Estetika pro duši i tělo

  Estetika pro duši i tělo je specifický kurz určený ženám, je to tvořivý čas pro samu sebe. Účastnice zde mají možnost aktivně relaxovat při tvorbě doplňků, šperků, dekoračních předmětů apod. Tvořivá činnost je doplněna o několik informativních lekcí, jako je povídání o vizážistice, aromaterapii, atd.

 

Výukové programy

Veškerá nabídka výukových programů pro mateřské i základní školy je koncipována v návaznosti na Rámcově vzdělávací program pro předškolní a základní vzdělávání.

 • Kamarádka hlína

  Tvořivá dílna pro předškolní děti zaměřená na nejrůznější techniky práce s keramickou hmotou (konstruktivní činnosti, činnosti podporující tvořivost, představivost a fantazii).

   

   

   

 • Doteky s hlínou

  Program nabízený učitelům základních škol pro žáky 1.-5. tř., jenž umožňuje obzvláště školám bez možnosti práce s keramickou hmotou doplnit hodiny o tuto důležitou součást výtvarné výchovy. Je zaměřen na rozvoj prostorového vnímání a zvládnutí základních keramických postupů, včetně závěrečného dekorování.

   

   

   

Kurzy a vzdělávání

 • Kurzy keramiky

  est08Každoroční kurzy keramiky jsou zaměřeny především na vzdělávání pedagogů působících v oblasti výtvarné výchovy v nejrůznějších typech škol i mimoškolních zařízení, jsou však otevřeny i zájemcům z řad nepedagogické veřejnosti. Kurzy probíhají v průběhu školního roku i o prázdninách.

   

   

   

 • Poradna pro učitele keramiky

  est09Konzultace, inspirace pro práci s keramickou hlínou, odborná literatura, obrazové publikace. Informace o zařízení dílen, keramických materiálech, postupech a technologiích. Kromě technologické teorie můžeme nabídnout své zkušenosti a náměty pro práci s nejrůznějšími skupinami dětí i dospělých, včetně handicapovaných.

   

   

   

 • Tvořivé dílny

  est10Probíhají nepravidelně během celého školního roku. Každá dílna je samostatným tematickým celkem, kde se účastníci seznámí s jednou konkrétní řemeslnou technikou (od drátování přes práci s papírem po např. skleněnou mozaiku tiffany). Typický je například cyklus předvánočních dílen, jejichž náplň je dána tímto specifickým obdobím; činnost se zaměřuje na vlastnoruční výrobu dárků (např. smaltované šperky), dekorace domova (lití svíček, svícny), atd.

   

   

   

Příměstské tábory

est11V době školních prázdnin (podzimních, jarních, letních) pořádáme pro děti (a zároveň i jako pomoc zaměstnaným rodičům) příměstské tábory. Je pro ně v době cca od 8.00 do 16.00 hodin připraveno stravování a bohatý program (rukodělné činnosti, hry, exkurze, výstavy) pod dohledem zkušených pedagogů.

 

 

 

Výstavy

Protože každý – a zejména dětský – tvůrce se rád pochlubí výsledky své práce, snažíme se dětem tuto možnost dopřát formou pravidelných výstav. Pozitivní ohlasy jsou pak pochopitelně malým autorům velkou motivací pro další tvorbu. Ke každé výstavě je vydáván reprezentativní katalog ve formě fotografického kalendáře.

est15 est14 est13 est12

Proběhlo

 • Hliněná slavnost
  • únor 1999, Galerie Lužánky, Brno
  • květen 1999, Reulle Vergy, Francie
  • červen 1999, budova ČS Rozhlasu Brno
 • Hlína dřevem zakletá
  • červen 2000, Nuits St. Georges, Francie
  • prosinec 2000, Galerie Lužánky, Brno
 • Barevné stavění
  • květen 2001, M-Palác, Brno
 • Hledání ztracených světů
  • říjen 2002, Galerie Lužánky, Brno
 • Bambusový háj
  • květen 2005, Galerie Lužánky, Brno
 • Hlinoví v Lanoví
  • červen 2006, Lanové centrum PROUD, Brno
 • Obrázky na cestách
  • červen 2007, Galerijní tramvaj DPMB, Brno
 • Hliněný déšť
  • květen 2008, Galerie Lužánky, Brno
 • Co šeptal vítr
  • květen 2009, zahrada pracoviště Lesná, Brno